Үзлэгийн цаг захиалах

Та цаг авах үзлэгээ сонгоно уу.

Та өнөөдрийн цагийг захиалах боломжгүй тул он, сар, өдрөө зөв сонгоно уу. Баярлалаа


Онлайнаар цаг захиалах давуу талууд:
  • Цаг хугацаа хэмнэнэ
  • Таны зардлыг хэмнэнэ
  • Хэзээ ч, хаанаас ч цаг захиалах
  • Сануулга мэдэгдэл хүлээн авах
Цаг захиалах: Үнэгүй

COVID-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан 04 сарын 20ний өдөр хүртэл үнэ төлбөргүй цаг захиалах боломжтой боллоо.