E-Cart гэж юу вэ?

Гуравдугаар эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хаанаас ч, хэзээ ч "нээлттэй", "шуурхай" хүргэх замаар иргэдийн эмнэлгээр үйлчлүүлэх цаг хугацаа, хөрөнгө санхүүг хэмнэж, үйлчлүүлэгчийн сэтгэл ханамжийг өсгөх зорилгоор бүтээгдэж, төрийн эмнэлэгт "анх удаа" нэвтрүүлж буй "Үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэндийн нэгдсэн цахим систем" билээ.

Энэхүү системийг хэрэглэснээр бий болох давуу талууд:
  • Цаг хугацаа хэмнэнэ
  • Зардал хэмнэнэ
  • Хаанаас ч, хэзээ ч эрүүл мэндийнхээ мэдээллийг харах, хэвлэн авах боломжтой
  • Шинжилгээний хариуг ирэхгүйгээр онлайнаар хүлээн авах
  • Хүссэн үедээ үзлэгийн цаг захиалах
  • Төлбөрийн мэдээлэл болон ибаримт
E-Cart: 1 жилийн 10'000төг | Цаг захиалах: 3'000төг

( Таны эрүүл мэндийн мэдээллийг найдвартай хамгаалж, энэхүү системийн тасралтгүй ажилуулж хөгжүүлэхийн тулд тодорхой зардал гарж байгаа болно )